Chuyên mục: Dịch vụ đấu giá

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 36 lô đất tại xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

15-03-2024

            BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM VỊ TRÍ ĐẤT HÓI SAI THƯỢNG BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM VỊ TRÍ ĐẤT VÂN THÊ TRUNG  

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 20 lô đất tại phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

19-02-2024

  BẤM VÀO ĐÂY XEM VỊ TRÍ ĐẤT TDP THANH LƯƠNG 4  BẤM VÀO ĐÂY XEM VỊ TRÍ LÔ 178 TDP THANH TIÊN BẤM VÀO ĐÂY XEM VỊ TRÍ LÔ 212 TDP THANH LƯƠNG 4 BẤM VÀO ĐÂY XEM VỊ TRÍ ĐẤT TDP THƯỢNG KHÊ

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 09 lô đất tại khu quy hoạch dân cư thôn Di Đông (Đồng Di), xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

18-07-2023

                                                      BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM VỊ TRÍ ĐẤT ĐẤU GIÁ

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top