Chuyên mục: Đấu giá bất động sản

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 36 lô đất tại xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

15-03-2024

            BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM VỊ TRÍ ĐẤT HÓI SAI THƯỢNG BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM VỊ TRÍ ĐẤT VÂN THÊ TRUNG  

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 20 lô đất tại phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

19-02-2024

  BẤM VÀO ĐÂY XEM VỊ TRÍ ĐẤT TDP THANH LƯƠNG 4  BẤM VÀO ĐÂY XEM VỊ TRÍ LÔ 178 TDP THANH TIÊN BẤM VÀO ĐÂY XEM VỊ TRÍ LÔ 212 TDP THANH LƯƠNG 4 BẤM VÀO ĐÂY XEM VỊ TRÍ ĐẤT TDP THƯỢNG KHÊ

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 09 lô đất tại khu quy hoạch dân cư thôn Di Đông (Đồng Di), xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

18-07-2023

                                                      BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM VỊ TRÍ ĐẤT ĐẤU GIÁ

Thông báo đấu giá tại HTKT khu dân cư Hói Cây Sen (GĐ 4), phường Thủy Dương

27-03-2023

==> NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM VỊ TRÍ THỬA ĐẤT ĐẤU GIÁ

Thông báo đấu giá QSDĐ gồm 26 thửa đất (lô đất): 25 lô đất thuộc HTKT Khu đất xen ghép thửa đất số 8, phường Vỹ Dạ và thửa đất số 229, tờ bản đồ số 13, phường Thuận Lộc (phường Phú Bình cũ), thành phố Huế.

27-10-2022

==> NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM VỊ TRÍ THỬA ĐẤT ĐẤU GIÁ: 25 lô đất thuộc HTKT Khu đất xen ghép thửa đất số 8, phường Vỹ Dạ Khu đất xen ghép thửa đất 229, phường Phú Bình

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top