Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 05 lô đất tại Khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

anhlap 21/06/2023
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top