Chuyên mục: Văn bản pháp luật liên quan

Nghị định số 62/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản

12-07-2017

Nghị định số 62/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản Thuộc tính văn bản Số/Ký hiệu 62/2017/NĐ-CP Ngày ban hành 16/05/2017 Ngày có hiệu lực 01/07/2017 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Quy định chi tiết một số điều […]

Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản

12-07-2017

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 45/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2017   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH KHUNG THÙ LAO DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THEO QUY ĐỊNH TẠI LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Căn […]

Luật Đấu giá tài sản

04-07-2017

Luật số 01/2016/QH14 của Quốc hội : LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Số/Ký hiệu 01/2016/QH14 Ngày ban hành 17/11/2016 Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân Trích yếu LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Cơ quan ban hành Quốc hội Phân loại Luật           Ngày 17/11/2016 tại kỳ họp thứ hai Quốc hội […]

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top