Luật Đấu giá tài sản

anhlap 04/07/2017

THÔNG TIN

Luật số 01/2016/QH14 của Quốc hội :

LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số/Ký hiệu 01/2016/QH14
Ngày ban hành 17/11/2016
Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân
Trích yếu LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Cơ quan ban hành Quốc hội
Phân loại Luật

          Ngày 17/11/2016 tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Luật Đấu giá tài sản gồm 8 chương 81 điều.

         Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017, trừ khoản 4 điều 80 của Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Đối tượng áp dụng của Luật:

  • Đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá tài sản;
  • Tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng;
  • Người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá
  • Cá nhân, tổ chức khác có liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản.

Cụ thểLuật đấu giá

(Theo cổng thông tin điện tử chính phủ)

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top