Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 09 lô đất tại Khu dân cư Đồng Nại, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

anhlap 16/03/2020

THÔNG TIN

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

CHUỖI GIÁ TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 52/TB-DVĐG

 Huế, ngày 06 tháng 03 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Đấu giá quyền sử dụng đất 09 lô đất tại Khu dân cư Đồng Nại, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

      Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 09 lô đất tại Khu dân cư Đồng Nại, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

      I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

      1. Tên quỹ đất: 09 lô đất tại Khu dân cư Đồng Nại, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế;

      2. Vị trí: Nằm vị trí 1,2, Quốc lộ 49 cũ qua xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc;

       3. Diện tích quỹ đất: 1.840,0 m2;

      + Các tuyến đường quy hoạch rộng 12,0 m, mặt đường bê tông rộng 3,5 m, thuận lợi trong việc cấp điện, nước

      4. Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn;

      5. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

      6. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 314/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu dân cư Đồng Nại, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

      7. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá cấp quyền sử dụng đất.

      II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

      Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất căn cứ theo Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND huyện Phú Lộc về việc phê duyệt điều chỉnh mức giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá để đấu giá cấp QSD đất các lô đất tại khu tái định cư Đồng Nại, xã Vinh hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế:

STT Ký hiệu    lô đất Diện tích (m2/lô) Số thửa Số Tờ Đơn giá khởi điểm (đồng/m2) Giá khởi điểm đấu giá (đồng/lô) Mức tiền đặt trước (đồng/lô) Bước giá (đồng/lô)
1 Lô số L09 201,0 266 30 1.000.000     201.000.000 40.000.000 10.000.000
2 Lô số L37 200,0 49 35 700.000     140.000.000 28.000.000 7.000.000
3 Lô số L38 200,0 50 35 700.000     140.000.000 28.000.000 7.000.000
4 Lô số L39 200,0 19 35 700.000     140.000.000 28.000.000 7.000.000
5 Lô số L40 200,0 17 35 600.000     120.000.000 24.000.000 6.000.000
6 Lô số L41 200,0 16 35 500.000     100.000.000 20.000.000 5.000.000
7 Lô số L42 200,0 15 35 600.000     120.000.000 24.000.000 6.000.000
8 Lô số L43 200,0 14 35 700.000     140.000.000 28.000.000 7.000.000
9 Lô số L44 239,0 13 35 800.000     191.200.000 38.000.000 10.000.000
Tổng cộng 1.840,0 09 lô      1.292.200.000 258.000.000  

       Ghi chú: Giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

     – Bước giá tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

      III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

      Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

      Hộ gia đình, cá nhân không thuộc trường hợp tại khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá 2016.

      Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

      IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

      Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

      – Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

      – Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

      V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

STT Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm Mức thu (đồng/hồ sơ)
1 Từ 200 triệu đồng trở xuống 100.000 đồng/hồ sơ/lô
2 Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng 200.000 đồng/hồ sơ/lô

      VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

      1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 01/04/2020 tại khu dân cư Đồng Nại, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

      2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá:Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 01/04/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc, trụ sở UBND xã Vinh Hiền.

      3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc.

      4. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 01/04/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị

      Từ 08h00 đến 11h00 ngày 01/04/2020 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc.

      5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 31/03/2020 cho đến 17h00 ngày 03/04/2020. (Tiền đặt trước phải được xác nhận báo có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị)

      Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

  • Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.
  • Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế
  • Số tài khoản 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Huế

      VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

      Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 04/04/2020.

      Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND huyện Phú Lộc – số 116 đường Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

      VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

      1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giátheo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

      2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

       IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

      – Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc, Địa chỉ: tầng 3, trụ sở HĐND và UBND huyện – số 116 đường Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, số điện thoại: 0234.3683889.

      – Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị – 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895995, Website:chuoigiatri.com.vn

 

Nơi nhận:

Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Đài TRT Huế;                                                                             

– Báo Thừa Thiên Huế;

– UBND huyện Phú Lộc;

– Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc;                                 

– UBND xã Vinh Hiền;

– Niêm yết công khai nơi có tài sản BĐG;

– Niêm yết công khai tại TTĐG;

– Người tham gia đấu giá;

– Lưu VT; Hs.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Lê Văn Lập

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top