Chuyên mục: Bất động sản nổi bật

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 09 lô đất tại khu quy hoạch dân cư thôn Di Đông (Đồng Di), xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

18-07-2023

                                                      BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM VỊ TRÍ ĐẤT ĐẤU GIÁ

Thông báo đấu giá tại HTKT khu dân cư Hói Cây Sen (GĐ 4), phường Thủy Dương

27-03-2023

==> NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM VỊ TRÍ THỬA ĐẤT ĐẤU GIÁ

Thông báo đấu giá QSDĐ gồm 26 thửa đất (lô đất): 25 lô đất thuộc HTKT Khu đất xen ghép thửa đất số 8, phường Vỹ Dạ và thửa đất số 229, tờ bản đồ số 13, phường Thuận Lộc (phường Phú Bình cũ), thành phố Huế.

27-10-2022

==> NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM VỊ TRÍ THỬA ĐẤT ĐẤU GIÁ: 25 lô đất thuộc HTKT Khu đất xen ghép thửa đất số 8, phường Vỹ Dạ Khu đất xen ghép thửa đất 229, phường Phú Bình

Thông báo đấu giá QSDĐ các lô đất tại Khu dân cư xen ghép thôn Thanh Hà, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền

22-10-2022

==> NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM VỊ TRÍ THỬA ĐẤT ĐẤU GIÁ: LÔ ĐẤT 1161-1163 2.LÔ ĐẤT 519-529

Thông báo đấu giá QSDĐ 12 lô đất tại KQH dân cư thôn Phước Linh, xã Phú Mỹ

22-10-2022

==> NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM VỊ TRÍ THỬA ĐẤT ĐẤU GIÁ

Thông báo đấu giá QSĐ đất tại Khu phố chợ Lăng cô (GĐ 1), TT.Lăng Cô, huyện Phú Lộc.

10-10-2022

==> Nhấn vào đây để xem vị trí thửa đất đấu giá

Thông báo đấu giá QSDĐ 12 lô đất tại khu QH dân cư thôn Phước Linh, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang

30-09-2022

⇒ Nhấn vào đây để xem vị trí thửa đất đấu giá

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top