Thông báo đấu giá QSDĐ gồm 15 lô đất tại KQH dân cư thôn Di Đông (Đồng Di), xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

anhlap 20/12/2022
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top