THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG 12 LÔ ĐẤT TẠI KHU HTKT KDC HÓI CÂY SEN GIAI ĐOẠN 2, PHƯỜNG THỦY DƯƠNG, T.X HƯƠNG THỦY, THỪA THIÊN HUẾ

anhlap 07/12/2020
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top