Chuyên mục: Thẩm định giá tài sản

Giám định thương mại

18-07-2017

Căn cứ Điều 254, 255, 256 Luật Thương mại năm 2005, Dịch vụ giám định là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân thực hiện những công việc cần thiết để xác định tình trạng thực tế của hàng hóa, kết quả cung ứng dịch vụ và những nội dung khác theo yêu […]

Thẩm định giá tài sản

10-07-2017

Đối tượng thẩm định giá Máy móc thiết bị, công cụ, dụng cụ, dây chuyền sản xuất, thiết bị y tế… Phương tiện vận tải đường bộ, đường sông, đường biển, … Thiết bị chuyên dùng… Mục đích thẩm định giá Thế chấp, bảo hiểm, vay vốn ngân hàng, mua bán, chuyển nhượng, góp vốn […]

Dịch vụ Thẩm Định Giá

16-06-2017

Với tiêu chí hoạt động: “Độc lập – Khoa học – Chính Xác – Toàn diện – Hiệu Quả”, Công ty chúng tôi luôn khẳng định rõ mục tiêu: “Mang lại chất  lượng toàn diện, góp phần chuẩn hóa, nâng cao chất lượng trở thành đơn vị thẩm định giá uy tín hàng đầu. Công ty chúng tôi […]

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top