Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 03 lô đất tại khu quy hoạch đất ở thôn 2, thông 5, xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

anhlap 07/05/2024
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top