Thẩm định giá tài sản

anhlap 10/07/2017

THÔNG TIN

Đối tượng thẩm định giá

Máy móc thiết bị, công cụ, dụng cụ, dây chuyền sản xuất, thiết bị y tế… Phương tiện vận tải đường bộ, đường sông, đường biển, …

Thiết bị chuyên dùng…

Mục đích thẩm định giá

Thế chấp, bảo hiểm, vay vốn ngân hàng, mua bán, chuyển nhượng, góp vốn liên doanh, phân chia tài sản, xử lý tài sản trong các vụ việc, thanh lý, đền bù, khiếu nại, cổ phần hoá doanh nghiệp…

Hồ sơ cung cấp

 1.  Dây chuyền máy móc thiết bị:

– Hợp đồng kinh tế mua bán

– Biên bản thanh lý hợp đồng

– Biên bản bàn giao, nghiệm thu

– Bản vẽ kỹ thuật

– Các hoá đơn mua bán kê khai chi tiết

– Catalogue….

2.  Phương tiện vận chuyển

2.1. Xe:

– Giấy chứng nhận đăng ký xe

– Giấy chứng nhận bảo hiểm xe cơ giới

– Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ

2.2. Tàu

– Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

– Biên bản kiểm tra kỹ thuật phương tiện thuỷ nội địa

– Sổ kiểm tra kỹ thuật phương tiện thuỷ nội địa

– Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật phương tiện thuỷ nội địa

– Giấy chứng nhận cấp tàu

(www.tvivalue.com/)

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top