Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Phong Điền

anhlap 16/06/2017

THÔNG TIN

Ngày 27/5/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đã ký Quyết định số 1131/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Phong Điền tại thôn Mỹ Hòa, xã Điền Lộc, huyện Phong Điền cho nhà đầu tư là Công ty CP điện Gia Lai.

Nhà máy điện mặt trời Phong Điền có tổng công suất 35 MW, trong đó giai đoạn 1 là 5MW (vận hành năm 2018), giai đoạn 2 là 30 MW (vận hành năm 2019), được đấu nối vào hệ thống quốc gia theo tiến độ: giai đoạn 1, xây dựng đường dây 110 kV mạch đơn từ Nhà máy điện mặt trời Phong Điền đấu vào thanh cái 22 kV trạm biến áp 110 kV Điền Lộc, vận hành năm 2018; giai đoạn 2, xây dựng trạm biến áp nâng 22/110 kV Nhà máy điện mặt trời Phong Điền, công suất 40 MW và chuyển đấu nối đường dây 110 kV được xây dựng trong giai đoạn 1 đấu vào thanh cái 110 kV trạm biến áp 110 kV Điền Lộc, vận hành năm 2019. 

Quyết định cũng nêu rõ nhà đầu tư Dự án điện mặt trời Phong Điền chịu trách nhiệm huy động nguồn vốn và đầu tư các công trình được điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và đấu nối nhà máy theo đúng tiến độ, chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư và tuân thủ cơ chế giá điện cho năng lượng mặt trời theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

(Nguồn: baodautu.vn)

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top