Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 24 lô đất tại khu quy hoạch đất ở thôn Văn Giang (Đông B) tại xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

anhlap 28/03/2024
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top