Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 18 lô đất tại khu quy hoạch thôn An Truyền (Đập Góc), xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

anhlap 28/03/2024
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top