Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án điện mặt trời nối lưới trên địa bàn tỉnh

anhlap 18/10/2017

THÔNG TIN

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2017 ban hành Quy định Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án điện mặt trời nối lưới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quy định này là cơ sở để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án điện mặt trời nối lưới đáp ứng các tiêu chí được ban hành nhằm tạo môi trường công khai, minh bạch, bình đẳng và thuận lợi nhất để nhà đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư trên địa bàntỉnh Thừa Thiên Huế.

Quy định này áp dụng đối với Nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài đăng ký thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy định của Luật Đầu tư. Phạm vi áp dụng là Dự án đầu tư điện mặt trời nối lưới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có quy mô công suất từ 03MW trở lên.

Quy định nêu rõ, Nhà đầu tư tham gia xét tuyển các dự án đầu tư dự án điện mặt trời nối lưới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế phải đáp ứng được các điều kiện theo Bộ tiêu chí. Trường hợp trên cùng một địa điểm có từ 02 nhà đầu tư đăng ký đầu tư trở lên thì tổ chức xét chọn nhà đầu tư.

Điều kiện để Nhà đầu tư tham gia xét tuyển gồm có: Được UBND tỉnh cho phép nghiên cứu dự án phát triển điện mặt trời trên địa bàn tỉnh; Dự án phải phù hợp với Quy hoạch phát triển điện mặt trời hoặc Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc các vị trí đã được UBND tỉnh công bố theo Thông báo số 242/TB-UBND ngày 05/9/2017; Đáp ứng điều kiện quy định về năng lực tài chính của Nhà đầu tư theo quy định của Luật đất đai và Thông tư 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 của Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời; Vốn thuộc sở hữu để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư; Có cam kết bảo đảm thực hiện dự án theo quy định của Luật đầu tư; Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác; Diện tích sử dụng đất lâu dài không quá 1,2ha/MWp; Hiệu suất của tế bào quang điện (solar cell) lớn hơn 16% hoặc module lớn hơn 15%; Có cam kết đáp ứng quy định về bảo vệ môi trường theo quy định Luật bảo vệ môi trường và các giải pháp bảo vệ môi trường bền vững.

Theo Quy định, việc lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án thông qua phương pháp chấm điểm. Thang điểm đánh giá là 100 điểm. Các nhà đầu tư đảm bảo tất cả các nội dung quy định về điều kiện tham gia xét tuyển thì được xét để chấm điểm theo các nhóm tiêu chí sau: Tư cách pháp nhân; Diện tích sử dụng đất; Năng lực tài chính, kinh nghiệm, chuyên môn; Công nghệ, thiết bị; Hiệu quả kinh tế, xã hội; Tiến độ thực hiện.

Hội đồng xét chọn nhà đầu tư gồm đại diện các Sở: Kế hoạch và Đầu tư (Chủ trì), Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ,UBND cấp huyện (nơi nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án)và Văn phòng UBND tỉnh.

Nhà đầu tư dự xét tuyển có số điểm bình quân cao nhất trong số các nhà đầu tư tham dự sẽ được Hội đồng tuyển chọn trình UBND tỉnh công nhận là nhà đầu tư đảm bảo đủ năng lực để triển khai đầu tư dự án.

Trường hợp có 02 nhà đầu tư trở lên có cùng điểm số thì sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức đánh giá ưu tiên theo thứ tự về hiệu suất năng lượng, công nghệ sử dụng.

•Tập tin đính kèm: Quy định Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án điện mặt trời nối lưới trên địa bàn tỉnh (nhấn vào  để xem chi tiết) 20171016-2393-QD-UBND-2017-PL1-tieuchi

(Nguồn: thuathienhue.gov.vn)

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top