Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu thu hút đầu tư đạt khoảng 8.000 tỷ đồng trong năm 2017

anhlap 16/06/2017

THÔNG TIN

Tại kế hoạch xúc tiến đầu tư 2017 vừa được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành vừa qua, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu trong năm 2017 sẽ thu hút được 10 – 15 dự án của các nhà đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn cam kết khoảng 6.000 – 8.000 tỷ đồng, tương đương 300 – 400 triệu USD.

Theo đó, Tỉnh Thừa Thiên Huế đẩy mạnh kêu gọi đầu tư nhà đầu tư trong và ngoài nước trên tất cả các lĩnh vực, trong đó ưu tiên các dự án vào các lĩnh vực tỉnh có thế mạnh như du lịch – dịch vụ, công nghệ thông tin, y tế, nuôi trồng thủy sản, công nghiệp nhẹ, phát triển đô thị và khu kinh tế.

Cũng theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, để thực hiện hiệu quả công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư, Thừa Thiên Huế sẽ đổi mới phương pháp theo hướng đẩy mạnh việc xã hội hóa xúc tiến đầu tư bằng cách thông qua kết nối với các đối tác của nhà đầu tư như các ngân hàng, các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng và các công ty tư vấn đầu tư.

Thực hiện chuyên nghiệp hóa các hoạt động xúc tiến đầu tư từ việc xác định thị trường, xây dựng tài liệu quảng bá, tiếp cận đến kêu gọi đầu tư. Tăng cường kết nối và đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh với nhà đầu tư, cơ quan quản lý đầu tư, cơ quan tham tán thương mại để tìm kiếm các nhà đầu tư và kêu gọi đầu tư; gắn liền kêu gọi đầu tư với hỗ trợ nghiên cứu đầu tư và triển khai đầu tư. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hỗ trợ nghiên cứu và triển khai đầu tư, xem đây cũng là một trong những hoạt động quan trọng trong xúc tiến đầu tư.

Đặc biệt là vận hành một cách có hiệu quả mô hình Tổ công tác hỗ trợ các thủ tục đầu tư của tỉnh. Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Tổ công tác hỗ trợ các thủ tục đầu tư sẽ là đầu mối đồng hành cùng nhà đầu tư để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện đầu tư tại tỉnh.

(Nguồn: baodautu.vn)

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top