Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thi công Dự án mở rộng Hầm đường bộ Hải Vân

anhlap 05/12/2017

THÔNG TIN

Để đảm bảo dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân triển khai theo đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra; đồng thời giúp người dân khu vực có điều kiện tiếp tục sản xuất, ổn định cuộc sống. Ngày 01/12/2017, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu Sở TN&MT và Sở NN&PTNT, Ban Quản lý khu kinh tế công nghiệp tỉnh, UBND huyện Phú Lộc thực hiện một số nội dung sau:

Theo đó, Sở TN&MT chủ trì, phối hợp Sở NN&PTNT, Ban Quản lý khu kinh tế công nghiệp tỉnh và UBND huyện Phú Lộc tiếp tục quan trắc, theo dõi và rà soát các nguồn xả thải trong khu vực (gồm các dự án, công trình lân cận, liên quan); chủ động thực hiện đánh giá chất lượng nước để có biện pháp phòng ngừa, xử lý đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, phục vụ nuôi trồng thủy sản an toàn khu vực đầm Lập An.

UBND huyện Phú Lộc chủ trì làm việc với Ban Quản lý Dự án 85 (đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền dự án) và các cơ quan liên quan đề xuất phương án, kinh phí hỗ trợ để thực hiện di chuyển các lồng nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng, khó đảm bảo điều kiện nuôi trồng tại khu vực đầm Lập An; đảm bảo khoảng cách, điều kiện nuôi phù hợp, an toàn, hoàn thành trước ngày 20/12/2017. Tiếp tục tăng cường đối thoại, tuyên truyền để người dân hiểu, chấp hành các quy định về cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ trong quá trình thực hiện Dự án. Khẩn trương bố trí tái định cư, hoàn thành công tác GPMB và bàn giao toàn bộ mặt bằng phần còn lại cho Chủ đầu tư dự án trong tháng 12/2017 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 213/TB-UBND ngày 16/8/2017.

Công an tỉnh chủ trì, tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc Công an huyện Phú Lộc triển khai phương án bảo vệ thi công Dự án trong thời gian sớm nhất đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, hiện trường dự án./.

(Nguồn: thuathienhue.gov.vn)

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top