Đấu giá quyền sử dụng đất 21 lô đất tại Hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch trung tâm xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

anhlap 20/04/2021
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top