Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 06 lô đất tại khu dân cư xen ghép thôn Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

anhlap 16/02/2024
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top