Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 15 lô đất tại khu dân cư xen ghép thôn Phổ Lại, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

anhlap 12/07/2021
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top