Đấu giá QSDĐ các lô đất tại Khu tái định cư Thủy Thanh GĐ 3 (đợt 3) và Khu tái định cư Thủy Dương GĐ 3 (đợt 1,3,4), phường Thủy Dương và xã Thủy Thanh và Thửa đất số 22, TBĐ số 41 Khu tái định cư Bàu Vá GĐ 2, phường Phường Đúc, thành phố Huế.

anhlap 13/04/2021
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top