Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và tái định cư Hói Sai Thượng và khu xen ghép Vân Thê Nam, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

anhlap 08/06/2020
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top