Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 17 lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Vân Thê Trung, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

anhlap 23/10/2023
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top