Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 16 lô đất tại phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy

anhlap 07/03/2018

THÔNG TIN

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 42/TB-DVĐG

Huế, ngày 05 tháng 03 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại khu xen cư tổ 5 đường Võ Xuân Lâm, khu xen cư tổ 3 đường Trần Hoàn và khu xen cư tổ 5 đường Hoàng Phan Thái, phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy phối hợp với Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại khu xen cư tổ 5 đường Võ Xuân Lâm, khu xen cư tổ 3 đường Trần Hoàn và khu xen cư tổ 5 đường Hoàng Phan Thái, phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: Các lô đất tại khu xen cư tổ 5 đường Võ Xuân Lâm, khu xen cư tổ 3 đường Trần Hoàn và khu xen cư tổ 5 đường Hoàng Phan Thái, phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế;

2. Diện tích quỹ đất: 2.906,40 m2;

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

5. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo QH phân lô đã được UBND thị xã Hương Thủy phê duyệt.

6. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

          Giá khởi điểm  thực hiện theo số 1827/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết định số 2727/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của UBND thị xã Hương Thủy.

          Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo qui định.

STT Ký hiệu lô đất Diện tích (m2) Khu vực/ vị trí Đơn giá  khởi điểm (Đồng/m2) Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất (Đồng) Tiền đặt trước (đồng) Bước giá        (cho từng vòng đấu: đồng/lô)
I

Khu xen cư tổ 5 đường Võ Xuân Lâm, phường Thủy Lương 

 
1 ODT221 157,20 Vị trí 1, mặt tiền đường Võ Xuân Lâm (5B) đoạn từ khu QH đường Truồi đến đường Trần Hoàn 1.000.000 157.200.000 23.000.000 8.000.000  
2 ODT222 157,20 1.000.000 157.200.000 23.000.000 8.000.000  
3 ODT223 157,20 1.000.000 157.200.000 23.000.000 8.000.000  

II

Khu xen cư tổ 3 đường Trần Hoàn, phường Thủy Lương   
1 ODT288 163,50 Vị trí 1, mặt tiền đường Trần Hoàn (5B) đoạn từ Võ Trác đến Thuận Hóa 800.000 130.800.000 23.000.000 7.000.000  
2 ODT980 171,70 800.000 137.360.000 23.000.000 7.000.000  
3 ODT981 184,50 800.000 147.600.000 23.000.000 8.000.000  

III

Xen cư tổ 5 đường Hoàng Phan Thái, phường Thủy Lương  
1 ODT972 159,00 Vị trí 1, mặt tiền đường
Hoàng Phan Thái (5A)
800.000 127.200.000 23.000.000 7.000.000  
2 ODT973 155,60 1.000.000 155.600.000 23.000.000 8.000.000  
3 ODT974 171,60 1.100.000 188.760.000 30.000.000 10.000.000  
4 ODT975 182,00 1.100.000 200.200.000 30.000.000 10.000.000  
5 ODT976 182,00 1.100.000 200.200.000 30.000.000 10.000.000  
6 ODT977 182,00 1.100.000 200.200.000 30.000.000 10.000.000  
7 ODT978 182,00 1.100.000 200.200.000 30.000.000 10.000.000  
8 ODT979 182,00 1.100.000 200.200.000 30.000.000 10.000.000  
9 ODT980 241,80 1.300.000 314.340.000 47.000.000 16.000.000  
10 ODT981 277,10 Vị trí 1, đường bê tông rộng 8,5m 700.000 193.970.000 30.000.000 10.000.000  

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

– Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

– Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

V. PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Thực hiện theo quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 27/08/2012 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

STT Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm Mức thu (đồng/lô)
1 Từ 200 triệu đồng trở xuống 100.000
2 Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng 200.000

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ ngày ra thông báo cho đến 11h00 ngày 05/04/2018 khu xen cư tổ 5 đường Võ Xuân Lâm, khu xen cư tổ 3 đường Trần Hoàn và khu xen cư tổ 5 đường Hoàng Phan Thái, phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua, nộp hồ sơ đấu giá:Từ ngày ra thông báo cho đến 11h00 ngày 05/04/2018 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị hoặc trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

4. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

 Từ 08h00 ngày 03/04/2018 cho đến 11h00 ngày 05/04/2018 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

– Từ 14h00 đến 17h00 ngày 04/04/2018 tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản:

– Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

– Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 06/04/2018.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giátheo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

– Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy – Phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT Huế, số điện thoại: 02343.955.565.

Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị – 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895995, Website:chuoigiatri.com.vn

 Nơi nhận:

Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Đài TRT Huế;                                                                             

– Báo Thừa Thiên Huế;

– Cục Quản lý công sản- Bộ

Tài Chính (http://taisancong.vn);

– UBND thị xã Hương Thủy;

– Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy;                                 

– UBND phường Thủy Lương;

– Niêm yết công khai nơi có tài sản BĐG;

– Niêm yết công khai tại TTĐG;

– Người tham gia đấu giá;

– Lưu VT; Hs.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Võ Văn Tùng

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top