Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 03 lô đất tại khu quy hoạch đất ở xen ghép thôn 3, xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

anhlap 18/07/2023
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top