Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 30 lô đất tại khu quy hoạch đất ở thôn Vĩnh Lương Khê, xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

anhlap 23/10/2023
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top