Thông báo đấu giá tài sản thi hành án là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ lô 3.23, 3.24, 3.25 KQH Vỹ Dạ 6 (đợt 3) nay là số 26 Hà Huy Giáp, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế

anhlap 08/08/2023
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top