Thông báo đấu gá QSDĐ gồm 09 lô đất tại khu phố chợ và chợ Lộc Bổn (giai đoạn 2), xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

anhlap 04/07/2023
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top