Đấu giá quyền sử dụng đất 11 lô đất tại khu dân cư, tái định cư đường Quang Trung (Phù Nam – Thủy Châu), phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

anhlap 17/05/2018

Đấu giá quyền sử dụng đất 11 lô đất tại khu dân cư, tái định cư đường Quang Trung (Phù Nam – Thủy Châu), phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đánh giá:

Vị trí: Mặt tiền

Quận/Huyện: Thủy Châu, Hương Thủy

Loại hình: Đấu giá

Diện tích:

Giá từ: Liên hệ

Thông tin liên hệ: Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, TP Huế

Hotline: 02343.895.995

Email:

Liên hệ

THÔNG TIN

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 96/TB-DVĐG

Huế, ngày 16 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO

Đấu giá quyền sử dụng đất 11 lô đất tại khu dân cư, tái định cư đường Quang Trung (Phù Nam – Thủy Châu), phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

       Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủyphối hợp với Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 11 lô đất tại khu dân cư, tái định cư đường Quang Trung (Phù Nam – Thủy Châu), phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

      I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

     Tên quỹ đất: 11 lô đất tại khu dân cư, tái định cư đường Quang Trung (Phù Nam – Thủy Châu), phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế;

     Diện tích quỹ đất: 2.020,70 m2;

     Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị;

     Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

     Thông số quy hoạch: Thực hiện theo QH phân lô đã được UBND thị xã Hương Thủy phê duyệt.

     Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

     II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

TT Ký hiệu lô đất Diện tích (m2) Khu vực/ vị trí Đơn giá khởi điểm (Đồng) Giá khởi điểm đấu giá (Đồng) Bước giá        Tiền đặt trước (đồng)
1 ODT114 152,00 Vị trí 1, mặt tiền đường QH rộng 12 m 2.000.000 304.000.000 16.000.000 50.000.000
2 ODT115 152,00 Vị trí 1, mặt tiền đường QH rộng 12 m 2.000.000 304.000.000 16.000.000 50.000.000
3 ODT116 152,00 Vị trí 1, mặt tiền đường QH rộng 12 m 2.000.000 304.000.000 16.000.000 50.000.000
4 ODT117 152,00 Vị trí 1, mặt tiền đường QH rộng 12 m 2.000.000 304.000.000 16.000.000 50.000.000
5 ODT118 152,00 Vị trí 1, mặt tiền đường QH rộng 12 m 2.000.000 304.000.000 16.000.000 50.000.000
6 ODT119 152,00 Vị trí 1, mặt tiền đường QH rộng 12 m 2.000.000 304.000.000 16.000.000 50.000.000
7 ODT120 152,00 Vị trí 1, mặt tiền đường QH rộng 12 m 2.000.000 304.000.000 16.000.000 50.000.000
8 ODT121 152,00 Vị trí 1, mặt tiền đường QH rộng 12 m 2.000.000 304.000.000 16.000.000 50.000.000
9 ODT127 215,50 Vị trí 1, 2  mặt tiền đường QH rộng 13,5m và đường QH rộng 12 m 2.500.000 538.750.000 27.000.000 80.000.000
10 ODT353 370,20 Vị trí 1, 2  mặt tiền đường QH rộng 13,5m và đường QH rộng 12 m 2.500.000 925.500.000 47.000.000 140.000.000
11 ODT356 219,00 Vị trí 1, 2  mặt tiền đường QH rộng 13,5m và đường QH rộng 12 m 2.400.000 525.600.000 27.000.000 80.000.000
TỔNG CỘNG 2.020,70     4.421.850.000    
  • Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo qui định. 

    III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

     Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

      IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

      Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

     – Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

     – Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

     V. PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

STT Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm Mức thu (đồng/lô)
1 Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng 200.000
2 Từ trên 500 triệu đồng 500.000

      VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC

    1Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 15/06/2018 tại khu dân cư, tái định cư đường Quang Trung (Phù Nam – Thủy Châu), phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

    2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua hồ sơ đấu giá:Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 15/06/2018 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

    3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị hoặc trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

    4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đấu giá:

– Tại công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 15/06/2018.

– Tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy: Từ 08h00 đến 11h00 ngày 15/06/2018.

    5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 14/06/2018 đến 16h30 ngày 18/06/2018

    Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản:

  • Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.
  • Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.
  • Số tài khoản 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Huế

    VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

    Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 19/06/2018.

   Địa điểm tổ chức đấu giá:tại Hội trường UBND phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

    VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

    1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giátheo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

    2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

     IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

    – Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy – Phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT Huế, số điện thoại: 02343.955.565.

     –Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị – 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895995, Website:chuoigiatri.com.vn

 

Nơi nhận:

Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Đài TRT Huế;                                                                             

– Báo Thừa Thiên Huế;

– Cục Quản lý công sản- Bộ

Tài Chính (http://taisancong.vn);

– UBND thị xã Hương Thủy;

– Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy;                                 

– UBND phường Thủy Châu;

– Niêm yết công khai nơi có tài sản BĐG;

– Niêm yết công khai tại TTĐG;

– Người tham gia đấu giá;

– Lưu VT; Hs.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Võ Văn Tùng

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top