Đấu giá quyền sử dụng đất 22 lô đất tại Khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư đường Quang Trung (Phù Nam – Thủy Châu), phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy

anhlap 18/07/2019

Đấu giá quyền sử dụng đất 22 lô đất tại Khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư đường Quang Trung (Phù Nam – Thủy Châu), phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy

Đánh giá:

Vị trí: Mặt tiền

Quận/Huyện: Thủy Châu, Hương Thủy

Loại hình: Đấu giá quyền sử dụng đất

Diện tích:

Giá từ: Liên hệ

Thông tin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế

Hotline: 02343.895995

Email:

Liên hệ

THÔNG TIN

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

CHUỖI GIÁ TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 240/TB-DVĐG

Huế, ngày 13 tháng 07 năm 2019

THÔNG BÁO

Đấu giá quyền sử dụng đất 22 lô đất tại Khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư đường Quang Trung (Phù Nam – Thủy Châu), phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy.

 

      Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 22 lô đất tại Khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư đường Quang Trung (Phù Nam – Thủy Châu), phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, cụ thể như sau:

      I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

      1. Tên quỹ đất: 22 lô đất tại Khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư đường Quang Trung (Phù Nam – Thủy Châu), phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy.

      Tọa lạc tại tổ 9, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy.

     2. Diện tích quỹ đất: 3.380,6 m2

      3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

      4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

      5. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo QH phân lô đã được UBND thị xã Hương Thủy phê duyệt.

      6. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

      II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

TT Ký hiệu lô đất Diện tích (m2) Khu vực/ vị trí Giá đất cụ thể (đồng/m2) Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất (Đồng) Bước giá        (đồng) Tiền đặt trước (đồng)
1 ODT132 190,0 Vị trí 1, mặt tiền đường QH rộng 13,5 m 4.400.000 836.000.000 42.000.000 125.000.000
2 ODT131 234,4 Vị trí 1, 2 mặt tiền đường QH rộng 13,5 m và đường QH rộng 12 m 4.800.000 1.125.120.000 57.000.000 168.000.000
3 ODT374 136,0 Vị trí 1, mặt tiền đường QH rộng 12 m

 

 

 

Vị trí 1, mặt tiền đường QH rộng 12 m

3.900.000 530.400.000 27.000.000 80.000.000
4 ODT375 136,0 3.900.000 530.400.000 27.000.000 80.000.000
5 ODT376 136,0 3.900.000 530.400.000 27.000.000 80.000.000
6 ODT377 136,0 3.900.000 530.400.000 27.000.000 80.000.000
7 ODT378 136,0 3.900.000 530.400.000 27.000.000 80.000.000
8 ODT379 136,0 3.900.000 530.400.000 27.000.000 80.000.000
9 ODT380 136,0 3.900.000 530.400.000 27.000.000 80.000.000
10 ODT381 136,0 3.900.000 530.400.000 27.000.000   80.000.000
11 ODT382 136,0 3.900.000 530.400.000 27.000.000 80.000.000
12 ODT383 136,0 3.900.000 530.400.000 27.000.000 80.000.000
13 ODT384 136,0 Vị trí 1, mặt tiền đường QH rộng 12 m 3.900.000 530.400.000 27.000.000 80.000.000
14 ODT385 136,0 3.900.000 530.400.000 27.000.000 80.000.000
15 ODT386 136,0 3.900.000 530.400.000 27.000.000 80.000.000
16 ODT387 136,0 3.900.000 530.400.000 27.000.000 80.000.000
17 ODT388 136,0 3.900.000 530.400.000 27.000.000 80.000.000
18 ODT389 136,0 3.900.000 530.400.000 27.000.000 80.000.000
19 ODT390 136,0 3.900.000 530.400.000 27.000.000 80.000.000
20 ODT391 136,0 3.900.000 530.400.000 27.000.000 80.000.000
21 ODT351 229,0 Vị trí 1, mặt tiền đường QH rộng 13,5 m 4.400.000 1.007.600.000 51.000.000 150.000.000
22 ODT352 279,2 Vị trí 1, 2  mặt tiền đường QH rộng 13,5m và đường QH rộng 12 m 4.800.000 1.340.160.000 68.000.000 200.000.000
3.380,6 13.856.080.000

       Ghi chú: – Người trúng đấu giá phải nộp lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

  • Bước giá: Tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

      III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

      Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

      Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

      IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

       Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

      – Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

      – Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.\

      V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 500.000 đồng/hồ sơ/lô.

      VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

      1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 31/07/2019 tại Khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư đường Quang Trung (Phù Nam – Thủy Châu), phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy.

      2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá:Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 31/07/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

      3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị hoặc trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

      4. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá:

      Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 31/07/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

      – Từ 08h00 đến 11h00 ngày 31/07/2019 tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

      5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 31/07/2019 cho đến 16h30 ngày 02/08/2019. (Tiền đặt trước được xác định có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị).

      Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

  • Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

      – Số tài khoản:  0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – CN Huế.

  • Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

      VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

  1. Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 03/08/2019.
  2. Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

      VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

      1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

      2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

      IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

      – Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy – Phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT Huế, số điện thoại: 02343.955.565.

      –Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị – Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895995, Website:chuoigiatri.com.vn

 Nơi nhận:

Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Đài TRT Huế;                                                                             

– Báo Thừa Thiên Huế;

– Cục Quản lý công sản- Bộ

Tài Chính (http://taisancong.vn);

– UBND thị xã Hương Thủy;

– Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy;                                 

– UBND phường Thủy Châu;

– Niêm yết công khai nơi có tài sản BĐG;

– Niêm yết công khai tại TTĐG;

– Người tham gia đấu giá;

– Lưu VT; Hs.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Võ Văn Tùng

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top