Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 06 lô đất tại các khu dân cư Cửa Rào Nam và Hói Đen xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

anhlap 10/08/2023
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top