Thông báo đấu giá sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê cơ sở nhà đất số 49-51 đường Hàm Nghi, thành phố Huế

anhlap 19/02/2024
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top