THÔNG BÁO đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất thuộc khu dân cư kết hợp dịch vụ chợ Vĩnh Tu, xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

anhlap 04/11/2019

THÔNG TIN

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANHCHUỖI GIÁ TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 423/TB-DVĐG

Huế, ngày 22 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất thuộc khu dân cư kết hợp dịch vụ chợ Vĩnh Tu, xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại khu dân cư kết hợp dịch vụ chợ Vĩnh Tu, xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

 1. Tên quỹ đất: 08 lô đất tại khu dân cư kết hợp dịch vụ chợ Vĩnh Tu, xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 2. Diện tích: từ 155,6 m2 đến 233,4 m2
 3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở
 4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài                                                                                                                                                                                                           II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ:
STT Ký hiệu lô đất
hiệu
thửa
đất
Diện tích (m2) Khu vực/Vị trí Đơn giá
(đồng/m2)
Giá khởi điểm (đồng/lô) Bước giá (đồng) Tiền đặt trước (đồng)
1 440 T440 213,6 Vị trí 3, Quốc lộ 49B từ điểm cuối giáo xứ Linh Thủy đến giáp ranh xã Quảng Công, 2 mặt đường bê tông 3,0m 1.000.000 213.600.000 6.000.000 15.000.000
2 441 T441 175,4 Vị trí 3, Quốc lộ 49B từ điểm cuối giáo xứ Linh Thủy đến giáp ranh xã Quảng Công, mặt đường bê tông 3,0m 900.000 157.860.000 5.000.000 15.000.000
3 442 T442 171,5 900.000 154.350.000 5.000.000 15.000.000
4 443 T443 167,5 900.000 150.750.000 5.000.000 15.000.000
5 444 T444 163,5 900.000 147.150.000 4.000.000 15.000.000
6 445 T445 159,6 900.000 143.640.000 4.000.000 15.000.000
7 446 T446 155,6 900.000 140.040.000 4.000.000 15.000.000
8 447 T447 233,4 Vị trí 3, Quốc lộ 49B từ điểm cuối giáo xứ Linh Thủy đến giáp ranh xã Quảng Công, 2 mặt đường bê tông 3,0m 1.000.000 233.400.000 7.000.000 15.000.000
TỔNG 1.340.790.000

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác; người trúng đấu giá khi nộp tiền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước cùng với thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

– Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013.

– Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

– Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

– Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

– Hộ gia đình, cá nhân không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá 2016.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

STT Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm Mức thu tiền mua hồ sơ (đồng/hồ sơ/lô)
1 Từ 200 triệu đồng trở xuống 100.000
2 Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng 200.000
 1. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:
 2. 1.Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 18/11/2019 tại khu dân cư kết hợp dịch vụ chợ Vĩnh Tu, xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 3. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá:Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 18/11/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.
 4. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị hoặc UBND xã Quảng Ngạn.
 5. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá:

– Tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 18/11/2019.

– Tại UBND xã Quảng Ngạn: từ 08h00 đến 11h00 ngày 18/11/2019.

 1. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 8h00 ngày 18/11/2019 đến 17h00 ngày 20/11/2019. (Tiền đặt trước phải được xác nhận báo có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị)

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

– Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

– Số tài khoản: 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

– Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Huế.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 21/11/2019

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại hội trường UBND xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

 1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.
 2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
 3. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

– Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền – thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Số điện thoại: 0234.3566607.

– Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị – 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn

 

Nơi nhận:

Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Đài TRT Huế;                                                                              

– Báo Thừa Thiên Huế;

– Cục Quản lý công sản- Bộ

Tài Chính (http://taisancong.vn);

– Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền;

– Website:batdongsan.thuathienhue.gov.vn;                                  

– UBND huyện Quảng Điền;

– UBND xã Quảng Ngạn;

– Niêm yết công khai nơi có tài sản BĐG;

– Niêm yết công khai tại TTĐG;

– Người tham gia đấu giá;

– Lưu VT, Hs.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Võ Văn Tùng

Chia sẻ bài viết NGAY!

 • Quảng cáo

 • Bài viết mới

 • Top