Thông báo đấu giá QSDĐ gồm 05 lô đất tại HTKT khu đất xen ghép thửa đất số 114, tờ bản đồ số 26, phường Hương Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

anhlap 09/05/2023
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top