Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 63 lô đất tại khu quy hoạch cụm dân cư tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

anhlap 07/11/2023
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top