Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 58 lô đất tại quy hoạch cụm dân cư tổ dân phố 1 và 01 lô đất thu hồi từ công ty cổ phần đường bộ I, tại tổ dân phố 2, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

anhlap 07/11/2023
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top