Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 41 lô đất tại quy hoạch cụm dân cư tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

anhlap 04/01/2024
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top