Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 24 lô đất thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Phú Hậu (giai đoạn 3, đợt 1), phường Phú Hậu

anhlap 08/08/2023
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top