Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất 20 lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bầu Được, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

anhlap 12/07/2021
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top