Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 20 lô đất tại Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hói Cây Sen (giai đoạn 4) tại phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

anhlap 25/05/2023
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top