Thông báo tạm dừng đấu giá quyền sử dụng đất tại khu HTKT khu dân cư liền kề khu đô thị mới Công ty Xây dựng số 8 (khu A,B – giai đoạn 1), phường Thủy Dương ngày 25/10/2018

anhlap 17/10/2018

THÔNG TIN

Thực hiện Công văn số 1329/UBND ngày 16/10/2018 của UBND thị xã Hương Thủy về việc tạm dừng việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại khu HTKT khu dân cư liền kề khu đô thị mới Công ty Xây dựng số 8 (khu A,B – giai đoạn 1), phường Thủy Dương.
Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị kính thông báo cho quý khách hàng tạm ngưng đấu giá khu đất nói trên.
Khách hàng nào có nộp hồ sơ và tiền đặt trước vui lòng liên hệ tại công ty để nhận lại tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước.
Chi tiết liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị – Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế
Số điện thoại: 02343.895995
Trân trọng cảm ơn!

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top