Thông báo đấu giá QSDĐ gồm 12 lô đất tại khu quy hoạch dân cư thôn Di Đông (Đồng Di), xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

anhlap 04/07/2023
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top