Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 25 lô đất thuộc hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Phú Hậu (giai đoạn 3, đợt 1), phường Phú Hậu và thửa đất số 907 tờ bản đồ số 21, phường An Hòa, thành phố Huế

anhlap 18/07/2023
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top