Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất khu đất 139 Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận, Tp Huế.

anhlap 02/07/2018

THÔNG TIN

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 139/TB-DVĐG

Huế, ngày 15 tháng 6 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Đấu giá quyền sử dụng đất khu đất 139 Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận, thành phố Huế.

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu đất 139 Phan Đình Phùng, thành phố Huế, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên khu đất: Khu đất 139 Phan Đình Phùng, thành phố Huế;

2. Địa chỉ khu đất: Số 139 Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận, Tp Huế.

3. Vị trí khu đất: Trích thửa 201, tờ bản đồ số 20, phường Phú Nhuận, thành phố Huế;

4. Diện tích khu đất đấu giá: 718,2 m2 (có Bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/500 do Giám đốc Sở tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 25/4/2016 và được UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 29/3/2017)

5. Mục đích sử dụng đất: Đất ở kết hợp dịch vụ;

6. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

7. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Khu đất đã có mặt bằng xây dựng;

8. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết hai bên song An Cựu, cụ thể như sau:

– Chức năng sử dụng đất: Đất ở kết hợp dịch vụ (Khuyến khích xây dựng nhà theo hình thức mái dốc có sân vườn);

– Mật độ xây dựng: ≤ 70%;

– Chiều cao công trình: 4 tầng (≤ 18m);

– Chỉ giới xây dựng : lùi ≥ 4m so với chỉ giới đường đỏ;

9. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất căn cứ theo Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất Khu đất 139 Phan Đình Phùng, thành phố Huế, cụ thể như sau:

– Mức giá khởi điểm: 21.000.000 đồng/m2 x 718,2m2 = 15.082.200.000 đồng

(Mười lăm tỷ không trăm tám mươi hai triệu hai trăm ngàn đồng)

  • Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo qui định.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

– Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

– Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỐ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BƯỚC GIÁ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

2. Bước giá: 700.000.000 đồng (Bảy trăm triệu đồng) tính cho một vòng đấu kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

3. Tiền đặt trước: 2.262.000.000 đồng.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 09/7/2018 tại 139 Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận, thành phố Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua, nộp hồ sơ đấu giá:Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 09/7/2018 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

– Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Vadein, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, TP Huế.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

4. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 09/7/2018 đến 16h30 ngày 11/7/2018.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị:

 – Số tài khoản:  55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

– Số tài khoản:  0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – CN Huế.

– Số tài khoản:  118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 ngày 12/7/2018.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị – Tầng 7, toà nhà 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

– Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh TT Huế. Số24 đường Lê Lợi, TP Huế. ĐT: 0234.3898926. Website:batdongsan.thuathienhue.gov.vn.

Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị – 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn

Nơi nhận:

Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Đài TRT Huế;                                                                             

– Báo Thừa Thiên Huế;

– Cục Quản lý công sản- Bộ

Tài Chính (http://taisancong.vn);

– Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên

 và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Website:batdongsan.thuathienhue.gov.vn;                                 

– UBND thành phố Huế;

– UBND phường Phú Nhuận;

– Niêm yết công khai nơi có tài sản BĐG;

– Niêm yết công khai tại TTĐG;

– Người tham gia đấu giá;

– Lưu VT; Hs.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Võ Văn Tùng

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top