Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại khu định cư Bàu Vá giai đoạn 2, đợt 1, phường Thủy Xuân, thành phố Huế

anhlap 28/07/2017

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại khu định cư Bàu Vá giai đoạn 2, đợt 1, phường Thủy Xuân, thành phố Huế

Đánh giá:

Vị trí: Mặt tiền

Quận/Huyện: TP Huế

Loại hình: Bán đấu giá

Diện tích: 248,8m2

Giá từ: Liên hệ

Thông tin liên hệ: Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, TP Huế

Hotline: 02343.895.995

Email:

Liên hệ

THÔNG TIN

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 106/TB-DVĐG

Huế, ngày 27 tháng 07 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá đấu giá quyền sử dụng đất 06 lô đất tại đất tại khu định cư Bàu Vá giai đoạn 2 đợt 1, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

       Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh TT Huế phối hợp với Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 06 lô tại khu định cư Bàu Vá giai đoạn 2 đợt 1, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

      I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

–     Tổng số lô   : 08 lô

–      Diện tích mỗi lô đất         : Từ 239,9m2 đến 256,1m2

–      Mục đích sử dụng đất     : Đất ở, sử dụng lâu dài

–     Thông số quy hoạch        : Theo quyết định số 1852/2005/QĐ-UBND ngày 08/6/2005 và quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 của UBND tỉnh:

     Tầng cao công trình: ≤16m (4 tầng)

     Chỉ giới xây dựng: lùi 4m so với chỉ giới đường đỏ.

     Mật độ xây dựng: ≤ 80%.

     Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất;

     II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

TT Ký hiệu lô Diện tích (m2/lô) Vị trí lô đất Đơn giá khởi điểm (đồng/m2) Giá khởi điểm (đồng/lô) Tiền đặt trước (đồng)
1 B12 248,8 Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 12m và 12m 6.700.000 1.666.960.000 250.044.000
2 C9 248,8 Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 12m và 12m 6.650.000 1.654.520.000 248.180.000
3 C12 248,8 Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 12m và 12m 6.600.000 1.642.080.000 246.312.000
4 D1 248,8 Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 13m và 12m 6.300.000 1.567.440.000 235.116.000
5 D9 248,8 Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 13m và 12m 6.650.000 1.654.520.000 248.180.000
6 D12 248,8 Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 12m và 12m 6.600.000 1.642.080.000 246.312.000

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo qui định. Chưa bao gồm phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo quy định của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

  • Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

    III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

     Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

     IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

– Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

– Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

     V. PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BƯỚC GIÁ:

  1. Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng.
  2. Bước giá: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng)

(Tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi)

     VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

     1.Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 13/08/2017 tại khu định cư Bàu Vá giai đoạn 2 đợt 1, phường Thủy Xuân, TP Huế.

     2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua, nhận hồ sơ:Từ ngày ra thông báo cho đến 11h00 ngày 14/08/2017 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

     3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

     4. Thời gian, địa điểmnộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:Từ 08 giờ 00 ngày 10/08/2017 cho đến 11 giờ 00 ngày 14/08/2017 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

     VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

     Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 ngày 15/08/2017.

     Địa điểm tổ chức đấu giá: tại hội trường Công ty TNHH MTV DV Đấu giá Chuỗi Giá Trị – tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế.

     VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

  1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.
  2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

     VIII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

    – Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh TT Huế. Số 24 đường Lê Lợi, TP Huế. ĐT: 0234.3898926. Website:batdongsan.thuathienhue.gov.vn.

    – Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị – 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn

 

 

Nơi nhận:

Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Đài TRT Huế;                                                                             

– Báo Thừa Thiên Huế;

– Cục Quản lý công sản- Bộ

Tài Chính (http://taisancong.vn);

– Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên

 và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Website:batdongsan.thuathienhue.gov.vn;                                 

– UBND phường Thủy Xuân;

– Niêm yết công khai nơi có tài sản BĐG;

– Niêm yết công khai tại TTĐG;

– Người tham gia đấu giá;

– Lưu VT; Hs.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Võ Văn Tùng

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top