Thông báo đấu giá QSDĐ gồm 25 lô đất thuộc hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Phú Hậu (giai đoạn 3, đợt 1), phường PHú Hậu, thửa đất số 907 tờ bản đồ số 21, phường An Hòa và 01 lô đất tại hạ tầng kỹ thuật khu đất xen ghép thửa đất số 114, tờ bản đồ số 26, phường Hương Long, thành phố Huế

anhlap 27/06/2023
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top