Thông báo tạm dừng cuộc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu phố chợ Lăng Cô (giai đoạn 1), thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

anhlap 06/07/2021
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top