Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 07 lô đất tại khu phố chợ Lăng Cô (giai đoạn 1), thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

anhlap 27/09/2023
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top