Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 09 lô đất tại khu phố chợ Lăng Cô (giai đoạn 1), thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

anhlap 12/10/2023
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top